نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

بهترین نرم افزار های دبیرخانه ، بایگانی اسناد و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت "نرم افزاری یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

رعایت علائم و نقطه گذاری ها در انجام مکاتبات اداری

رعایت علائم و نقطه گذاری ها در انجام مکاتبات اداری

رعایت علائم و نقطه گذاری ها در انجام مکاتبات اداری

گام دوم در انجام مکاتبات اداری رعایت علائم و نقطه گذاری ها می باشد و شامل موارد ذیل است .

علامت ( . ) : در آخر هر جمله به کار برده می شود.

علامت ( : ) : برای توضیح، یاد کردن از گفته دیگران و ذکر اجزاء به کار می رود.

علامت نقل قول (”  “) : عین کلمات و عباراتی که بدون دخل و تصرف از کسی یا جائی نقل می گردد، در بین این علامت قرار می گیرد.

علامت پرانتز (  ) : جمله های معترضه و یا توضیح آنها، در داخل این علامت قرار می گیرد.

علامت ویرگول ( ، ) : برای جداکردن عبارات مختلف یک جمله یا مکث در موقع خواندن می باشد.

علامت خط فاصل ( – ) : برای مکث طولانی و توضیح خلاصه مطلب در جمله بکار می رود.

علامت پرسش ( ؟ ) : برای سوال درباره مطلب یا موضوعی استفاده می شود.

گزارش مشکل

انتشار: 10 اسفند، 1395    /    بازدید: 872