نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

بهترین نرم افزار های دبیرخانه ، بایگانی اسناد و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت "نرم افزاری یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

فرهنگ اصطلاحات اداری

فرهنگ اصطلاحات اداری

فرهنگ اصطلاحات اداری

آگهی : ابزار ارتباطی است که با یکی از وسایل ارتباط جمعی خبری یا موضوعی به آگاهی مردم می رسد .

آیین نامه : مجموعه مقرراتی که یک مؤسسه عمومی یا خصوص به منظور تنظیم امور مؤسسه خود تهیه و تدوین می کند .

ابلاغ : نوع رساندن و کیفیت ارسال احکام و فرمانها و دستورات و وصول آن از سوی گیرنده است .

اخطار : یادآوری رسمی یک یا چند مطلب در حدود مقررات جاری است .

ارزشیابی : واحدی است در اداره که مسئولیت کنترل ، نظارت و رسیدگی به چگونگی کار وضعیت کارکنان و شکایات رسیده به آن اداره را بر عهده دارد .

ارجاع : عبارت از سپردن نامه به یکی از مرتبطان با نامه است .

استناد : به معنی پشت دادن ، پشت نهادن به سوی چیزی ، توجه و تکیه کردن به موضوعی است و دراصطلاح اداری تکیه بر مدارک و نامه ها و مکاتبات قبلی است .

اعلام : به معنی آگاهانیدن و آگاه کردن و شناساندن است و با فعل های می دارد ، می نماید و می کند ، می شود و می گردد برای آگاهی مخاطب برای انجام کار یا موضوعی به کار می رود .

اقدام مقتضی و اقدام لازم : مجموعه کارهایی که در مورد خاص لازم و قانونی و ضروری در حیطه اختیارات است .

اندیکاتور : واژه فرانسوی است که فرهنگستان فعلی «نامه نما» را به جای آن تصویب و پیشنهاد کرده است و در اصطلاح اداری دفتری است که تاریخ و شماره و خلاصه نامه های وارده و صادره را در آن ثبت  می کنند 

ایفاد : به معنی «به رسولی فرستادن نزد کسی» است . ایفاد در لغت به معنی فرستادن و روانه کردن می باشد .

مدیریت : سومین سطح سازمانی است که انجام بخشی از وظایف معاونت یا دستگاه را در زمینه فعالیت های مطالعاتی ، تحقیقاتی و اجرایی بر عهده دارد .

بخش : مجموعه کوچکتری از اداره است که زیر نظر آن کار می کند و ممکن است خود شامل چند زیر مجموعه دیگر با عنوان دایره باشد .

بخشنامه : حکم یا دستوری است که از سوی مقامات بالای مدیریتی برای آگهی همه یا قسمتی از کارکنان با تعیین نوع و چگونگی آنجام دستوراتی معین تهیه و ارسال می شود .

پی نوشت : دستوری است که رئیس یا مقام اداری در حاشیه نامه می نویسد .

تلفنگرام : واژه فرانسوی است و به معنی مخابره یا اعلام یک خبر است که به منظور تسریع در کار بوسیله تلفن بیان می شود تا گیرنده آن را بنویسد . در حال حاضر دستگاه دورنگار (فاکس) کاربرد تلفنگرام را کمتر کرده است .

تلکس : واژه فرانسوی و نام دستگاهی است که بوسیله آن پیام نوشتاری به صورت مستقیم بین دو مشترک مبادله می شود یا به پیامی گفته می شود که از طریق دستگاه تلکس مخابره می کنند .

تلگراف : واژه فرانسوی و نام دستگاهی است که بوسیله آن پیامی را از راه دور مخابره می کنند .

تلگرام : واژه فرانسوی و به مهفوم مطلب و پیامی است که بوسیله دستگاه تلگراف مخابره می شود .

دورنگار یا فاکس : دورنگار معادلی است که فرهنگستان فعلی برای واژه اروپایی فاکس تصویب و پیشنهاد کرده است . دو معادل دیگر « نمابر » و « دورنویس » هم به جای آن بکار برده می شود . دستگاهی است که تصویر هر گونه نوشته و نقشی را با داشتن رمز طرف مقابل برای دستگاه مشابه خود می فرستد .

حکم : دستور کتبی مقامات صلاحیت دار در حدود قوانین و مقررات مربوط است که به موجب آن اموری چون دستور انجام کاری یا فسخ آن ، امتیاز ، کیفیت ، انجام مأموریت و انتصاب و غیره به وی محول شود .

حکم کارگزینی : حکمی که از سوی کارگزینی هر اداره یا سازمان صادر شده ، وضعیت اداری و استخدامی و رتبه و ترفیعات و میزان حقوق و مزایای فرد را در غالب فرم هایی به دارنده حکم اعلام کند .

دستور : جملات کوتاهی که معمولا مدیران در پایین نامه به شکل دستور اقدام ، انجام و یا منع کاری می دهند.

سرپرست : مسئول موقت یک سازمان را در وضعیت مشخص نبودن مسئول و رئیس برای آن سازمانسرپرست گویند .

قائم مقام : فردی که در غیاب رئیس یا مسئول سازمان عهده دار تمام یا قسمت هایی از اختیارات او می گردد .

مکاتبات اداری : به مجموعه مبادلات اداری در شکل های مختلف مکاتبات اداری گویند .

هامش : واژه ای است عربی و در لغت به معنای حاشیه و مرز ، در مقابل انضباط متن نامه و کتاب و دراصطلاح اداری مترادف با پی نوشت و حاشیه می باشد .

 

 

 

شرکت "نرم افزاری یگانه"با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا وپشتیبانی نرم افزار دبیرخانه واتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسنادآغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترینشرکت های نرم افزار ایرانباشد.

اکنون شرکت نرم افزاری یگانه با بیش از 10 سال فعالیت، دارای 3000 مشتری با بیش از 500 هزار کاربر در 31 استان  کشور می باشد و در این سال ها رضایت مشتریان همیشه جز الویت اول مدیریت شرکت یگانه بوده است.

نرم افزار دبیرخانه و بایگانی یگانهنرم افزاریست توانا برای مدیریت امور دبیرخانه سازمان ها و شركت های مختلف با قابلیت های بسیار، امنیت بالا و كاربری آسان

در این نرم افزارثبت و گردش كلیه مكاتبات سازمان بصورت الكترونیكی و بی نیاز از جا به جایی فیزیكی نامه انجام می شود، تصویر اصل نامه ها و یا هر گونه سند دیگری در این سیستم به روش الكترونیكی آرشیو می شود. نرم افزار دبیرخانه بدون كاغذ یگانه با برچیدن روش های سنتی و سرعت بخشیدن به امور اداری باعث افزایش ضریب اطمینان و دقت، در جهت جلوگیری از اتلاف وقت و پراكندگی اسناد و همچنین ثبت و نگهداری بهینه اطلاعات موجب حركت به سوی استاندارد های نوین فن آوری جهان در این رابطه گردیده است .

 

همچنین در تمامي سازمان ها و شرکت ها، در طول سال ها فعاليت، انبوهي از نامه ها، اسناد و مدارک، پرونده ها، فايل هاي الکترونيکي و ... توليد مي شود که با گذشت زمان، احساس نياز به مديريت اسناد توليد شده، تبديل به يکي از دغدغه  هاي مديران و صاحبان آن کسب و کار و سازمان مي شود. شايد اين حساسيت را مي توان در مالکيت مادي، معنوي و ارزش اسناد توليد شده دانست.

 

شرکت نرم افزاري يگانه با تجربه ي يک دهه فعاليت تخصصي در حوزه ي نرم افزارهاي دبيرخانه و نرم افزارهاي آرشيو اسناد و با دارا بودن بيش از ۳۰۰۰ مشتري، توانسته به عنوان شرکتي پيشرو در حوزه ي نرم افزارهاي دبيرخانه و بايگاني اسناد فعاليت نمايد.

 

شما مي توانيد از طريق لينک هاي ذيل، دمو و اطلاعات تکميلي نرم افزارهاي فوق را ملاحظه کنيد و يا با شماره تلفن هاي ۲۲۴۶۶۷۴۸-۰۲۱ و ۲۲۴۶۹۴۹۰-۰۲۱ تماس بگيريد و بهترين مشاوره در زمينه ي راه اندازي نرم افزارهاي اداري را دريافت  نماييد.

 

 نرم افزار دبیرخانه

 نرم افزار بایگانی اسناد

 نرم افزار اتوماسیون اداری

گزارش مشکل

انتشار: 06 بهمن، 1395    /    بازدید: 1038