نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

بهترین نرم افزار های دبیرخانه ، بایگانی اسناد و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت "نرم افزاری یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

چگونه اسناد خود را سازماندهی کنیم ؟

چگونه اسناد خود را سازماندهی کنیم ؟

چگونه اسناد خود را سازماندهی کنیم ؟

سازماندهی اسناد در بایگانی قابل دسترس و قابل استفاده، با یک ساختار برچسبی که بتواند در طول زمان با آرشیوتان رشد و سازگاری داشته باشد از اهمیت بالایی برخوردار است.

نوع و حجم اسناد از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت است بنابراین از دادن برچسب های صحیح به فایل های سندتان مطمئن باشید و به طور مداوم چک کنید تا در موارد نیاز بتوانید به سهولت به سند مدنظرتان دسترسی بیابید و سازماندهی اسناد را انجام دهید.

شما ممکن است فایل های سند خود را به این صورت سازماندهی کنید :

بهترین راه قبل از تصمیم به آرشیو اسناد این است که ببینید اسناد در چه گروهی قرار می گیرند و سپس فایل مورد نظر را در لیست مربوطه قرار دهید و فایل های مرتبط با آن را در زیرگروه های فایل اصلی بگذارید. همانطور که می بینید ترتیب آرشیو ها از انعطاف پذیری  بالایی در نامگذاری برخوردارند.

تذکر مفید در سازماندهی اسناد : کلیدی برای ایجاد ساختار نامگذاری است که در “سطح بالا”  برای توصیف دسته قابل استفاده است که در طول زمان قابل انعطاف است. برای مثال، اگر شما برچسب یک فایل یا باکس را ” اسناد مالی ”  قرار دادید می توانید اسناد وام مسکن ، سرمایه گذاری و بازنشستگی اسناد، بیمه نامه ها و صورتحساب را در آن بخش از آرشیو خود قرار دهید و به جای داشتن برچسب جداگانه برای هر یک از این انواع از مقالات شما قادر به اضافه کردن و یا حذف اسناد در بخش اسناد مالی آرشیو خود در هر زمان و بدون نیاز به تغییر نام بخش هستید.

گزارش مشکل

انتشار: 10 اسفند، 1395    /    بازدید: 386