نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان یگانه و نرم افزار بایگانی اسناد یگانه جهت مدیریت نامه های وارده و صادره و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان یگانه نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان و نرم افزار دبیرخانه و بایگانی و نرم افزار بایگانی رایگان و نرم افزار آرشیو اسناد و نرم افزار اتوماسیون اداری و نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان و نرم افزار اندیکاتور رایگان نرم افزار دبیرخانه رایگان نرم افزار دبیرخانه و بایگانی نرم افزار بایگانی اسناد نرم افزار اتوماسیون اداری رایگان

بهترین نرم افزار های دبیرخانه ، بایگانی اسناد و اتوماسیون اداری یگانه

شرکت "نرم افزاری یگانه" با اخذ مجوز از شورای عالی انفورماتیک در سال 1386، با بهره گیری از نیروهای فنی متخصص و کارشناسـان خبـره دانشگاهی فعالیت خود را در زمینه مشاوره، طراحی، تولید، اجرا و پشتیبانی نرم افزار دبیرخانه و اتوماسیون اداری و نرم افزار بایگانی اسناد آغاز نمـود و همواره تلاش می‌نماید تـا با درک صحیح از نیـازهای بـازار و دستیابـی به راهکارهای نویـن، راه حل های نرم‌افزارهـای خود را ارتـقاء بخشیـده و تا جز برترین شرکت های نرم افزار ایران باشد.

تقسیم بندی نوشته ها در انجام مکاتبات اداری

تقسیم بندی نوشته ها در انجام مکاتبات اداری

تقسیم بندی نوشته ها در انجام مکاتبات اداری

گام سوم در انجام مکاتبات اداری تقسیم بندی نوشته ها می باشد و شامل موارد ذیل است .

 

روش عددی:

۱- ………………………………………………… بند یک

۱-۱ ……………………………………………… جزء یک بند یک

۱-۲ ……………………………………………… جزء دو بند یک

۲- ………………………………………………… جزء دو

۳- ………………………………………………… جزء سه

۳-۱ ……………………………………………… جزء یک بند سه

۳-۲ ……………………………………………… جزء دو بند سه

۳-۲-۱ …………………………………………. ردیف یک از جزء دو بند سه

۳-۲-۲ …………………………………………. ردیف دو از جزء دو بند سه

۳-۳ ……………………………………………… جزء سه بند سه

 

روش عدد و حروف:

۱- ……………………………………………………………………………. بند یک

الف-…………………………………………………………………… جزء یک بند یک

ب-…………………………………………………………………….. جزء دو بند یک

۲- ……………………………………………………………………………. بند دو

۳- ……………………………………………………………………………. بند سه

الف-…………………………………………………………………… جزء یک بند سه

ب-…………………………………………………………………….. جزء دو بند سه

۱) ………………………………………………………………. ردیف یک از جزء دو بند سه

۲) ………………………………………………………………. ردیف دو از جزء دو بند سه

پ-…………………………………………………………………….. جزء سه بند سه

۴- ……………………………………………………………………………. بند چهار

گزارش مشکل

انتشار: 10 اسفند، 1395    /    بازدید: 737